Nor / Eng

Vi i Spillmakerlauget Vest (SMLV) startet Game Dev Norway I 2013 for å samle informasjon og fordi vi hadde en drøm om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for den norske dataspillbransjen.

Arbeidet på prosjektet var stort sett frivillig, men vi mottok også støtte fra Kulturrådet, Bergen Kommune, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge, noe som gjorde det mulig å gi prosjektet den oppmerksomheten og tiden det trengte. Samtidig lot det oss leie inn eksperter slik som James Portnow til å underbygge arbeidet og det ga oss muligheten til å gjennomføre en rekke samarbeidsprosjekter med bl.a. Universitetet i Bergen, Innovasjon Norge og Produsentforeningen Virke.

Game Dev Norway varte i 22 måneder og underveis lærte vi mye om hva spillbransjen trenger og hvilke type tiltak som faktisk fungerer og ikke. Vi fikk eksperimentere, feile, lære og bygge erfaring. Prosjektperioden var over i 2015 etter hvert som tiden gikk ble gruppen som hadde jobbet på Game Dev Norway gradvis opptatt med andre forpliktelser.

I 2017 ble mye av styret i SMLV fornyet og noe av de første vi gjorde var å sette oss ned sammen å diskutere hvordan vi kunne bygge videre på lærdommen fra Game Dev Norway. Ut fra den samtalen kom Dataspillsenteret.

We started the Game Dev Norway project back in 2013, with hopes of gathering information and creating a national resource center for Norwegian game developers.

Much of the project was volunteer work, but we also received generous grants from the Norwegian Art Council, the City of Bergen, Hordaland county and Innovation Norway. That money made it possible for us to dedicate more of our time and allowed us to hire experts like James Portnow to help out, as well as letting us complete several projects together with Bergen University, Innovation Norway and Produsentforeningen Virke.

Game Dev Norway ran for 22 months and in that time we learned lot about what what the Norwegian game industry wants and needs. We also got to try out several measures designed to support and strengthen the industry and game companies. Sadly, as the project came to a close in 2015, most of the people that had been pushing it forward gradual got tied up with other obligations and Game Dev Norway fell by the wayside.

Then, in 2017, we had a changing of the guard. One of the first things the new board did was to sit down to discuss how we could build on the knowledge and experience from Game Dev Norway and continue the work that had been started. Out of that discussion came Dataspillsenteret.